السلام علیک یا صاحب الزمان (عج)

  اين کشته فتاده به هامون حسين توست 
  وين صيد دست و پا زده در خون حسين توست 
  اين نخل تر کز آتش جانسوز تشنگي 
  دود از زمين رسانده به گردون حسين توست 
  اين ماهي فتاده به درياي خون که هست 
  زخم از ستاره بر تنش افزون حسين توست 
  اين غرقه محيط شهادت که روي دشت 
  از موج خون او شده گلگون حسين توست 
  اين خشک لب فتاده دور از لب فرات 
  کز خون او زمين شده جيحون حسين توست 
  اين شاه کم سپاه که با خيل اشک و آه 
  خرگاه زين جهان زده بيرون حسين توست 
  اين قالب طپان که چنين مانده بر زمين 
  شاه شهيد ناشده مدفون حسين توست 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط محمود  |